J 共 29827 词语
词语首拼:
枸酱

1.即蓌酱。

枸梠

1.木名。

剪贴

◎ 剪贴 jiǎn tiē (1) [clip and paste]∶把文字、图片等剪下来,贴在别的纸上 (2) [cutting out]∶用彩色纸剪成人或东西的形象,贴在纸或别的东西上

剪帖

1.见"剪贴"。

剪桐

1.《吕氏春秋.重言》"成王与唐叔虞燕居,援梧叶以为珪,而授唐叔虞曰'余以此封女。'叔虞喜,以告周公。周公以请曰'天子其封虞邪?'成王曰'余一人与虞戏也。'周公对曰'臣闻之,天子无戏言。天子言则史书之,工诵之,士称之。'于是遂封叔虞于晋。"后因以"剪桐"为分封的典实。

剪筒

1.盛烛芯馀烬的小筒。

剪头

1.犹剪发。 2.犹劈面。

剪屠

1.杀戮。

剪削

1.砍削。 2.削弱。 3.谓取舍安排。

剪修

1.修剪。用剪刀等修整。

剪样

依陈样剪裁。

剪叶

1.犹剪桐。

剪夷

1.铲平,清除。

剪刈

1.剪割。

剪抑

1.贬低。

剪殪

1.杀戮。

剪凿

见"剪钱"。

剪枝

1.谓修整树木的枝丫。

剪直

1.径直;直捷。

剪纸

◎ 剪纸 jiǎn zhǐ [paper-cut] 一种民间工艺,用纸剪或刻成人物、花草、虫鱼、鸟兽等形象。也指剪成或刻出的工艺品

剪纸片

美术片的一种,把人、物的表情、动作、变化等剪成许多剪纸,再用摄影机拍摄而成。

剪纸招魂

1.旧俗,剪纸为幡,以招死者之魂,亦有为病人招魂者。或用为对远行之人表示慰藉。

剪烛

1.语出唐李商隐《夜雨寄北》诗"何当共剪西窗烛,却话巴山夜雨时。"后以"剪烛"为促膝夜谈之典。

剪缀

裁剪缝纫。

检按

1.考查审理。

检裁

1.检点节制。 2.约束制裁。

检操

1.节操;操守。

检测

◎ 检测 jiǎn cè [check and measure] 检查并进行测试 检测手段完备

检查员

1.担任检查工作的人员。

检察长

1.检察机关的领导人,领导检察院的工作。有权列席本级人民法院审判委员会会议;对提起公诉的案件,由检察长或由他指定检察员以国家公诉人的资格出席法庭,支持公诉,并监督审判活动是否合法。

检察厅

1.旧中国检察机关的通称。清朝末年规定设总检察厅及高等﹑地方﹑初级检察厅,对刑事案件提起公诉。北洋军阀政府沿用。

检勑

1.检查整饬。

检偿

1.查究抵罪。

检场

①旧时戏曲演出时,在不闭幕的情况下,在舞台上布置或收拾道具。②做检场工作的人。

检饬

1.谓检点,自我约束。 2.整治。

检雠

1.整理﹑校订。

检得

1.查到。

检定

检查鉴定药品~ㄧ~计量器具 ㄧ教师资格~考试。

检督

1.检查监督。

检遏

1.检查防范。