hóu zǐ pá gān gǒu zuān quān huáng shǔ láng zhuān zuān shuǐ dào yǎn

猴子爬杆狗钻圈,黄鼠狼专钻水道眼

基本信息
歇后语: 猴子爬杆狗钻圈,黄鼠狼专钻水道眼
答案: 各有各的门道